lgk
pl
pgk
ciagnik
O firmie
Usługi
Partnerzy
Jakość i Środowisko
Kontakt
Praca
lspliter

Jakość

Polityka firmy
Certyfikaty ISO
Środowisko
IWAY

Jakość

   Rosnąca krajowa i zagraniczna konkurencja, szybki rozwój technologii, nowe wymagania prawne, zmiany ekonomiczne i wzrost wymagań klientów co do jakości serwisu, spowodowały konieczność poszukiwania nowych rozwiązań gwarantujących firmie Kenig Spedition utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku i dalszy rozwój poprzez podniesienie wydajności i efektywności działania. System jakości jest coraz bardziej popularną i efektywną metodą osiągnięcia tych celów.
    Uznaliśmy, że dzięki wdrożeniu systemu jakości polepszymy ogólną efektywność ekonomiczną firmy, umocnimy jej wizerunek poprzez ugruntowanie naszej pozycji na rynku usług transportowych i zwiększymy zaufanie Klientów dzięki polepszeniu jakości oferowanych usług.
   Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu jakości zabrało dużo czasu i wiązało się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. Jednak wierzymy, że podjęte przez nas działania przyniosą olbrzymie i długoterminowe korzyści dla naszej firmy i naszych Klientów, a uzyskany przez nas Certyfikat Zatwierdzenia zgodności systemu jakości z normą ISO9001 umożliwi nam składanie ofert poważnym nabywcom, którzy domagają się certyfikowanych systemów jakości od swoich usługodawców.

stopka